Středa, 28.září 2022
 
Hlavní menu
Aktuality
ČNS
Regionální svazy ČNS
Dokumenty
Reprezentace ČR
Mezinárodní soutěže
Pohárové soutěže
Mistrovství ČR
Ligové soutěže
Trenéři a rozhodčí
Mládež
Individuality
Historie
Projekty
Mediální servis
Prodejna
Chci hrát nohejbal
Chci pomoci nohejbalu
Pořádáme turnaj
Úrazové pojištění
Nejnovější obsah
Nově vloženo:
10.03. Pohár ČNS žen 2016
03.03. Mistrovství 2016 ČR
18.01. Mládež 2015-2017 ČOV
05.01. Pohár ČNS dorostu 2016
Naposledy upraveno:
06.10. ONS Náchod
10.09. KNS Zlín
10.06. KNS Hradec Králové
10.04. ONS České Budějovice
31.07. Ponožky ELWE s vlaječkou
22.05. Mistrovství 1981 ČSR
22.05. Mistrovství 1985 ČSR
Přihlášení

Zapomenuté heslo?
Kdo tu je ?
Právě zde jsou
Hosté : 5

Zpravodajství z nohejbalu a diskuse

Jak založit nový oddíl nebo klub ? Tisk

Nový oddíl stávajícího klubu

Pokud jste minimálně 3 jednotlivci (z nichž alespoň jeden zletilý), můžete založit nový nohejbalový oddíl nebo klub. V případě nového oddílu v rámci stávajícího víceoborového právního subjektu – tělovýchovné jednoty (TJ) nebo sportovního klubu (SK) je postup jednodušší.

Postup:

  1. Kontaktujte výbor TJ (SK) a prostudujte si znění stanov TJ (SK). Tam by měl být popsán mechanizmus vzniku nového oddílu. Pokud není, podejte písemnou žádost k výboru TJ (SK).
  2. Ve většině TJ (SK) rozhoduje o vzniku nového oddílu valná hromada (konference, členská schůze) delegátů nebo všech členů. Po schválení tímto orgánem je oddíl funkční. Protože většinou oddíl nemá vlastní právní subjektivitu, za oddíl jednat v právních a obchodních vztazích je oprávněn výbor TJ (SK), resp. jeho zmocněný zástupce.

Nový klub

Složitější je postup vpřípadě vzniku samostatného jednooborového klubu. Bude se jednat o právní subjekt - občanské sdružení, vzniklé vsouladu se zákonem č.83/1990 Sb. Je třeba vědět, že kromě sportovní činnosti klub vykonává i související hospodářskou činnost a musí o tom vést zákonem předepsané účetní (zákon č.563/1991 Sb.) a daňové sestavy (zákon č.337/1992 Sb.).

Postup:
  1. Založit nový klub mohou minimálně 3 jednotlivci (z nichž alespoň jeden zletilý). Nejprve musí být svolána přípravná schůze ke vzniku nového klubu. Na ní je zvolen přípravný výbor, který bude zastupovat a jednat při vzniku nového klubu. Je třeba pořídit zápis a zejména vytvořit stanovy nového klubu. Stačí velmi stručná verze, která obsahuje alespoň název klubu, sídlo klubu, hlavní předmět činnosti (např. sportovní nevýdělečná činnost), orgány klubu (např. valná hromada, výbor klubu a jeho funkční složení, revizor klubu) a způsob jejich ustavování, kdo je oprávněn za klub jednat v právních a obchodních vztazích (např. předseda klubu), zásady hospodaření klubu a závěrečnou informaci, že stanovy vtomto znění přijala přípravná schůze klubu a datum přijetí. Podrobnější verzi stanov lze vypracovat později jako doplnění nebo změnu stanov (a samozřejmě ji znovu zaregistrovat u MV ČR).
  2. Přípravný výbor odešle (předá) návrh na registraci sdružení a stanovy na Ministerstvo vnitra ČR, Úsek sdružování. Podrobný návod najdete na stránkách MV ČR.
  3. Pokud MV ČR neshledá na stanovách nic odporujícího zákonům ČR, či nedostačující údaje, stanovy zaregistruje a zašle zpět orazítkované. Den registrace je zároveň dnem oficiálního vzniku klubu.
  4. Přípravný výbor svolá ustanovující schůzi (valnou hromadu) všech členů nového klubu a ta zde zvolí konkrétní osoby do orgánů klubu. Dále případně pořídí zápis o tom, kdo bude spravovat účet klubu (vyžadují to banky).
  5. Klub se přihlásí na příslušný krajský Český statistický úřad, kde obdrží své IČO (pokud jej nepřidělí již MV ČR). Podrobný návod najdete na stránkách jednotlivých krajských ČSÚ.
  6. Klub se přihlásí na příslušný regionální Finanční úřad.
  7. Klub se přihlásí na příslušné regionální sdružení Český svaz tělesné výchovy.
  8. Klub se přihlásí na příslušný okresní nohejbalový svaz (ONS).

Všechny zde zmiňované kontakty najdete v sekci  Adresář, nebo vám je sdělí sekretář ČNS (kontakt viz sekce ČNS).

Další důležité informace

Na stránkách ČSTV www.cstv.cz, v sekci Zdroje informací pro Vás, odkaz Informace pro sdružené subjekty najdete řadu užitečných informací pro založení klubu a jeho správu, mj:

1. Vzor stanov

2. Provádění změny stanov

3. Vzory různých oznámení

4. Vzory vnitřních směrnic

5. Ekonomické formuláře

Manuál občanského sdružení Manuál občanského sdružení (1.46 MB)

 

 
< Předch.   Další >
Partneři ČNS
BOTAS
GALA
ALEA
Triko4U
 tvcom
POKORNÝ - SÍTĚ
 

Top!